Книжевност

Човекот кој придвижува планина, почнува со носењето на мали камења.

Radio player link